Bazeni

Naš REKI kompleks poseđuje 4 bazena. 

Dalje

Bazen za plivanje

food

Restoran

Naš novoizgrađen restoran od utorkom do nedelje čeka gosti od 10 do 24 sati.

Dalje

Programi
 

Naši programi su dostupni na REKI Facebook stranice - https://www.facebook.com/bacskossuthfalva.reki

Dalje

Nocno kupanje